Energiatehokkuus ATK-konesaleissa ja sähkötiloissa

Sähkö- ja ATK-laitteiden tarvitsemasta sähköenergiasta suuri osa muuttuu lämmöksi. Sähköteknisten tilojen ilmastointijärjestelmän tehtävänä on huolehtia lämpökuormien lisäksi epäpuhtauskuormista. Jäähdytykseen kuluva energiankulutus voi olla jopa puolet atk-konesalin kokonaissähkönkulutuksesta. Jäähdytyksestä löytyykin usein kaikkein suurin energiansäästöpotentiaali. Myös hukkalämpöä voidaan...
lue lisää

Energiatehokkuus, mitä se on?

Sanasto Suomi Lyhenne suomeksi Englanti Lyhenne englanniksi Ominaisenergiankulutus OEK Specific energy consumption SEC Energiatehokkuusindikaattori Energy efficiency indicator EEI Energiatehokkuusindeksi Energy efficiency index EEI Energiaintensiteetti Energy intensitety factor EIF Ylempi lämpöarvo Higher heating value HHV Alempi lämpöarvo Lower heating value LHV Energiatehokkuus Energy...
lue lisää

Astepäiväluku ja lämmitystarveluku

Lämmitystekniikan kannalta ilman lämpötila on tärkein meteorologinen suure. Se vaikuttaa ratkaisevasti laitteiden mitoitukseen, tehon tarpeeseen ja energian kulutukseen. Astepäiväluku on työkalu, jota voi käyttää ulkolämpötilaan perustuvaan rakennusten energiankulutuksen arviointiin ja analysointiin. Astepäivälukujen juuret ovat maatalouteen liittyvässä tutkimuksessa, jossa ulkolämpötilojen...
lue lisää

Miten lasken lämpöpumpun takaisinmaksuajan?

Lämpöpumppujärjestelmän erinomaisuuteen lämmitysjärjestelmänä löytyy kaksi perustetta ylitse muiden; ympäristöystävällisyys ja edulliset käyttökustannukset. Kuitenkin laitetyypistä riippuen täydellisen lämpöpumppupohjaisen lämmitysjärjestelmän kertainvestointikustannus saattaa olla kilpailevaa vaihtoehtoja suurempi. Kertainvestoinnin suuruuteen ja takaisinmaksuaikaan voidaan kuitenkin vaikuttaa...
lue lisää

Kylmäaineita sisältäviä laitteita koskevat lakisäädökset

Kylmäaineita koskevat säädökset ovat olleet jatkuvan muutoksen alla. Ilmakehän otsonikehän suojelemiseksi on rajoitettu CFC- ja HCFC-kylmäaineiden käyttöä. Samalla on annettu määräyksiä huoltoliikkeiden pätevyyksistä, laitteiden tarkastuksista ja kylmäaineen talteenotosta. Uusimmat vaatimukset koskevat esimerkiksi kaupan ja teollisuuden kylmälaitteita, kodin kylmälaitteita, autojen ja...
lue lisää

Energia- ja LVIJAS palvelut

Ovatko energiakustannukset huolenaiheenanne? Energiakustannusten ja ympäristörasitusten vähentämiseen tähtäävät investoinnit maksavat itsensä huolellisesti suunniteltuina usein muutamassa vuodessa takaisin. Sen vuoksi prosessit tulee analysoida ensin huolellisesti, jonka jälkeen voidaan arvioida toimenpidesuositukset. Varsinkin teollisuudesta löytyy paljon potentiaalia, esimerkiksi...
lue lisää