Jäähdytyskoneiden asennus- ja huoltopalvelut

Tarjoamme kumppanuutta huolto- ja asennuspalveluihin kylmälaitteiden koko elinkaaren ajalle. Vain säännöllisillä huolloilla ja ammattimaisella asennuksella voidaan pidentää kylmälaitteiden elinkaarta ja vähentää vikaantumisia sekä energiankulutusta.

Ammattitaitoiset jäähdytyskoneasiantuntijat asentavat, huoltavat ja korjaavat teollisuusprosessien ja kiinteistöjen jäähdytyskoneet merkistä tai mallista riippumatta. Huoltopalvelumme kattavat kaikenlaisten kylmäkoneiden ja lämpöpumppujen ennakko-, vuosi-, ja määräaikaishuollot. Huoltopalveluihin kuuluu myös vikahuoltopäivystyksemme ja vuosihuoltoasiakkaillemme tarjoamme reaaliaikainen internet-pohjaisen huoltokirjan.

Palveluksessamme työskentelevillä ammattilaisilla on pitkä ja vankka työkokemus kylmäalalta. Meidät tunnetaan huolellisesta ja siististä työnjäljestä, kyvystä hoitaa asennukset ja korjaukset 100% valmiiksi, turvallisuudesta ja ympäristöstä huolehtimisesta. Kaikki työntekijämme ovat suorittaneet työturvallisuuskortin.

Asennus- ja huoltopalvelumme palvelee teollisuuden, kiinteistöjen ja julkisyhteisöjen asiakkaita Etelä-Suomessa. Teollisuusprosesseissa koko Suomi.

Kylmäaineasetus

Uusin Euroopan parlamentin ja neuvoston kylmäaineasetus (EY) N:o 842/2006 (SKLL:n tiivistelmä) on määritellyt määräaikaistarkastukset kylmäainevuotojen minimoimiseksi. Yli 3 kiloa kylmäainetta sisältävät järjestelmät on tarkastettava vuosittain ja yli 30 kiloa sisältävät puolen vuoden välein. Kylmälaitoksen haltijalla on oltava tulevaisuudessa huoltopäiväkirja ja dokumentit säännöllisistä vuototarkastuksista.